Privacyregeling en geheimhouding

Patiënteninformatie wordt niet aan derden doorgestuurd of verteld zonder overleg met de orthodontist en met medeweten van de patiënt. Alle informatie blijft binnen het praktijk pand.

 

Behalve als u bent verwezen: de verwijzer (uw huistandarts) wordt geïnformeerd over het intake consult en/of het behandelplan, en over het behandelverloop.

 

Als het informatie betreft voor een specialist of huisarts, die de informatie nodig heeft voor medisch onderzoek (verwijzing), wordt vooraf uw toestemming gevraagd.

 

Het medische dossier blijft te allen tijde eigendom van de praktijk, wel is (tegen een redelijke vergoeding) een afschrift op te vragen.

Indien u tijdens de behandeling over wil gaan naar een andere orthodontist (meestal vanwege verhuizing), dan wordt aan hem/haar, zodra bekend is wie de behandeling overneemt, de relevante informatie uit het dossier beschikbaar gesteld. Ook kunnen u de (originele) modellen worden meegegeven. Echter, uitsluitend indien hiervoor door u wordt getekend!

 

 

Medische gegevens

Tijdens het eerste consult of het uitgebreide onderzoek wordt een uitvoerige gezondheidsvragenlijst afgenomen, om eventuele risico’s of interacties tijdens de behandeling zo veel mogelijk te beperken. Voor ieders veiligheid verzoeken wij u om ons STEEDS te informeren omtrent medische bijzonderheden, zoals zwangerschap, medicijngebruik, ziektes, infecties, afwijkingen, etc. Wijzigingen dient u zo spoedig mogelijk aan ons te melden, deze worden in het dossier geregistreerd.

 

Overige gegevens

Ook voor andere gegevens, zoals uw adresgegevens, telefoonnummers en e-mail adressen, maar ook uw verzekeringsgegevens, is het noodzakelijk dat u STEEDS DIRECT aan ons doorgeeft als er wijzigingen zijn.