Meningsverschil / klachtenregeling

Hoewel wij ons inspannen om het u zo veel mogelijk naar uw zin te maken, kan het zijn dat u toch over iets niet tevreden bent, of zelfs een klacht heeft.

Indien u een meningsverschil heeft met uw orthodontist en denkt dat de orthodontist aantoonbaar in gebreke is gebleven, zonder dat u dat samen heeft kunnen oplossen, dan kunt u zich richten tot de KNMT (Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Tandheelkunde) en om bemiddeling vragen. Nadere informatie hierover kunt u opvragen bij de balieassistente. Tevens vindt u elders op onze website een koppeling naar de KNMT.