Facturen, betalingsvoorwaarden en kostenbegroting

 

De betaling van de behandelingen gaat via een factuur. Indien mogelijk declareren wij rechtstreeks bij uw verzekering. Voor dat deel dat niet wordt vergoed, ontvangt u zelf een factuur. Deze factuur wordt u digitaal per e-mail toegezonden. Zorg ervoor dat uw e-mail adres bij ons klopt en dat info@orthoraadsheer.nl is toegevoegd aan de lijst met veilige afzenders.

 

Op al onze behandelingen zijn de KNMT Betalingsvoorwaarden van toepassing. Deze zijn te verkrijgen bij de balieassistente en elders terug te vinden op onze website. Ook vindt u deze op de achterzijde van informatieformulier voor het uitgebreide onderzoek, dat u meestal bij het eerste consult wordt uitgereikt.

Bij de planbespreking wordt een kostenbegroting met u doorgenomen en aan u meegegeven.