Lid van Nederlandse Vereniging van Orthododontisten

© 2019  I      Dr . M.C. Raadsheer         |     Disclaimer

Dr. M.C. Raadsheer I Orthodontist I Thérèse Schwartzestraat 49 I 1328 CA  Almere I tel: 036-5302270

BIG-register: 79023390702       |     beroep: tandartsen      |      specialisatie: dentomaxilaire orthopedie

DISCLAIMER

Vrijwaring

Deze site is voornamelijk bedoeld om achtergrondinformatie te geven aan patiënten van Orthodontiepraktijk Raadsheer Almere. De informatie op deze website is zeer zorgvuldig samengesteld. Toch wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen of nalaten van handelen op grond van informatie die op of via deze website beschikbaar is. Mijn orthodontisten praktijk sluit iedere aansprakelijkheid uit voor alle schade, directe en indirecte schade, uit welke hoofde dan ook ontstaan, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik van informatie, producten of diensten die via deze site worden aangeboden. Deze site is bedoeld voor educatieve doeleinden. Orthodontiepraktijk Raadsheer Almere aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor direct of indirect geleden schade als gevolg van juist wel of niet bieden van informatie.

Ondanks dat Orthodontiepraktijk Raadsheer Almere er naar streeft de website(s) 24 uur per dag, 7 dagen per week, 52 weken per jaar online te hebben, kan Orthodontiepraktijk Raadsheer Almere niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade, op welke wijze dan ook verkregen, door het niet online zijn op enig moment.

 

Copyright


Alle onderdelen van deze website(s), waaronder alle teksten, merken, namen, software, logo's, foto's, illustraties en alle andere grafische onderdelen, zijn eigendom van Orthodontiepraktijk M.C. Raadsheer  of haar licentieverstrekkers. Het is niet toegestaan enig onderdeel te herproduceren, te verspreiden, te verkopen, te publiceren, te verzenden en of te ontleden, tenzij hier expliciet schriftelijke toestemming voor is verleend door de eigenaar of indien de informatie gebruikt, gekopieerd of verspreid wordt in onaangepaste vorm voor persoonlijk niet-commercieel gebruik en het enige doel het verkrijgen van informatie is. Uitgezonderd op deze regel zijn de "Persberichten".