Sinds 2016 bieden zorgverzekeraars geen overeenkomsten aan orthodontische zorgverleners. Wel kunnen zij in hun poliswoorwaarde voorwaarden stellen m.b.t. de hoogte van de vergoeding en degene die de behandeling uitvoert.

 

Sommige zorgverzekeraars bieden bijvoorbeeld een betere dekking als de behandeling wordt gedaan door een orthodontist in plaats van door een tandarts.

 

Helaas schenken zorgverzekeraars in hun overeenkomsten nog onvoldoende aandacht aan het Kwaliteitssysteem van de Nederlandse Vereniging van Orthodontisten.